Kauttamme saat monipuoliset palvelut yksityisille ja yrityksille

Maanrakennusurakointi

 • Maarakentaminen
 • Pihamaat, talonpohjat ja pihojen suunnittelut
 • Kokonaisurakointi
 • Teiden rakennus ja peruskunnostukset
 • Purkutyöt
 • Kunnallistekniset työt
 • Kiinteistön salaojitus- ja ulkopuoliset viemärityöt
 • Täryjen vuokraus
 • Rikotus/vasarointi
 • Rakennusvalvonta
 • Maa-ainesten seulonta seulakauhalla

Kuljetukset

 • Maanajot
 • maa-ainesten myynti
 • Vaihtolavapalvelut
 • Koneiden siirrot
 • Lumien auraukset ja kuljetukset
 • Nosturityöt ja asennukset
 • Roskalavat, lavojen vuokraus
 • Kappaletavara kuljetukset

Kalustoamme

TELA-ALUSTAISET KAIVINKONEET:

PYÖRÄALUSTAISET KAIVINKONEET:

KUORMA-AUTOT: