Palvelut

Maanrakennusurakointi
 • Maarakentaminen
 • Pihamaat, talonpohjat ja pihojen suunnittelut
 • Kokonaisurakointi
 • Teiden teko ja peruskunnostukset
 • Purkutyöt
 • Kunnallistekniset työt
 • Kiinteistön salaojitus- ja ulkopuoliset viemärityöt
 • Täryjen vuokraus
 • Rikotus/vasarointi
 • Rakennusvalvonta
 • Maa-ainesten seulonta seulakauhalla

Kuljetukset
 • Maanajo
 • Sorat ja murskeet
 • Vaihtolavat
 • Koneiden siirrot
 • Lumien auraukset ja poiskuljetukset
 • Nostorityöt ja asennukset
 • Roskalavat, lavojen vuokraus
 • Kappaletavara kuljetukset
Leppävirran Kuljetuskumppanit Oy palvelee Pohjois-Savon yrityksiä ja kuntasektoria maanrakennustöiden lisäksi:
 • Sähköverkkojen rakentamisessa
 • Tievalaistuksen rakentamisessa
 • Tiehankkeissa
 • Kaukolämpöjen rakentamisessa
 • Vesi- ja viemärisaneerauksissa
 • Kuljetuspalveluissa
 • Piharakentamisessa
 • Purkutöissä
 • Maa-aineisten myynnissä

Kalusto

 • Pyöräalustainen kaivinkone;
  Hitachi 170W 20tn, Novatron 3D-koneohjausjärjestelmä
 • Tela-alustaiset kaivinkoneet;
 • Volvo EC 210 CL 21tn, Novatron 3D-koneohjausjärjestelmä
  Volvo ECR 58 6tn
  Bobcat E16 1,6tn

  Koneisiin löytyy erinlaisia kauhoja, lajittelukoura, puukoura, trukkipiikit, iskuvasara, seulakauha, tasauskauha ja engcon-kauhanpyörittäjä.
 • Sisu 8x2 sorayhdistelmä, vaihtolavalaite
  32tn asennusnosturi + jipi, nostokori, puukoura ja maakahmari
 • 40kpl erikokoisia vaihtolavoja 8m3-30m3
 • Täysperävaunulavetti
 • Tärylätkät 90kg,140kg ja 450kg
 • Tasolaaserit, putkilaaserit